Складов работник за логистична база ЛОЗЕН

Групата КМВ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. Мисията на групата КМВ е да повиши качеството и културата на пиене и да развива своите продукти на известни марки с международна стойност.

През 2017 г. групата КМВ придобива Куадрант Бевъриджис АД, която е официален бутилировач на продукти на Пепси Ко (Пепси , Миринда , 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) в България. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим в логистичната ни база в Лозен

СКЛАДОВ РАБОТНИК

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ:
*Извършва товаро- разтоварна работа в логистичния център
*Сортира, товари и разтоварва амбалаж
*Подготвя клиентски заявки
*Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара и стоково-материалните ценности, които товари, разтоварва или пренася
*Подрежда и сортира стоково-материалните ценности в определените складови помещения
*Поддържа ред и хигиена в складовите помещения на административно логистичния център и прилежащите му площи
*Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи
*Спазва утвърдените в компанията правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
*Опит на подобна позиция е предимство

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
*Възможност за развитие в наложена компния
*Стимулиращо възнаграждение от фиксирана заплата и атрактивен бонус
*Допълнително здравно застраховане
*Фирмено работно облекло
*Работа в сплотен екип от професионалисти

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално!

Прикачи своето CV
Кандидатствай: