Ел. техник - Оператор в производството

Групата КМВ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. Мисията на групата КМВ е да повиши качеството и културата на пиене и да развива своите продукти на известни марки с международна стойност.

През 2017 г. групата КМВ придобива Куадрант Бевъриджис АД, която е официален бутилировач на продукти на Пепси Ко (Пепси , Миринда , 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) в България. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим в завода ни във Велико Търново ел. техник – оператор в производство.

 

Основни функции и задължения:

 • Разчита схеми за управление на машини от производствено-енергийното оборудване.
 • Работи с ръчни, механични и електромеханични инструменти и преносими измервателни уреди.
 • Следи за правилния режим на работа на всички машини и съоръжения в Завода и изпълнява функцията Оператор.
 • Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии.
 • Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното, технологичното оборудване.
 • Анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.
 • Следи за правилния работен режим на обслужваната машина.
 • При отклонение в качествените показатели, спира производствения процес и сигнализира Качествен Контрол и прекия си ръководител.
 • Участва в ежедневната и седмична профилактика, съгласно изискванията на фирмата.
 • Носи отговорност за настъпили вреди от престои поради технически и организационни причини, свързани с работата на механооборудването.

 

Специфични умения/компетенции:

 • Да познава технологията на производството на напитки
 • Да работи с ръчни, механични и електромеханични инструменти и преносими измервателни уреди.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно или висше техническо.
 • Професионален опит: над 1 година стаж на подобна позиция.

 

Нашето предложение:

 • Отговорна и интересна работа в международна компания, компанията е най-голямата в бранша за Централна и Източна Европа;
 • Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Столова с ниски цени и безплатни напитки;
 • Работно облекло
 • Възможност за професионално развитие;

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и съгласно ЗЗЛД.
Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

 

Прикачи своето CV
Кандидатствай: