ЛАБОРАНТ

КОИ СМЕ НИЕ:

 

Една от най-бързоразвиващите се компании в FMCG сектора в България за 2019г. Quadrant Beverages (Куадрант Бевъриджис АД), която е официален представител на продуктите на PEPSI Co (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess), Lipton International (Студен чай Lipton) и Соковете Prisun, бе придобита през 2017г. от „Mattoni 1873“.
„Mattoni 1873“ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа.

Ние продължаваме да растем и търсим да назначим в завода ни във Велико Търново опитни:

 

ЛАБОРАНТИ

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 

 • Осъществявате входящ контрол на доставените хранителни суровини, първични и вторични опаковки.
 • Извършвате физикохимичен анализ при подготовката на захарните сиропи за производството на напитки и при необходимост предприемате коригиращи действия.
 • Контролирате приготвянето на купажните сиропи да бъде в съответствие с изикванията на продуктовите спецификации.
 • Контролирате произвежданите напитки и бутилирана вода по физикохимични и органолептични показатели, съгласно изискванията на корпоративните планове за производствен контрал или за съответствие с изискванията на националното законодателство.
 • Контролирате технологичните режими при бутилирането на продуктите, както и степента на херметичност при затварянето на опаковките.
 • Следите за правилното поставяне на етикети и за коректността и четливостта на кодировка за проследимост на готовите продукти.
 • Контролирате правилно провеждане на санитарните профилактики на технологичното оборудване на бутилиращите линии.
 • Контролирате ефективността на измиване на опаковките преди бутилирането на напитките и бутилираната вода да бъдат в съответствие с изискванията на плановете за производствен контрол и при необходимост предприема коригиращи действия.
 • Контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания на завода.
 • Ежедневно води точни  записи в дневниците за контрол на всички параметри.

 

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 

 • Образование  – средно специално или висше в областта на хранително-вкусовата или химико-технологичната промишленост.
 • Стаж по специалността – повече от 1 година.

 

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

 • Отговорна и интересна работа в международна компания;
 • Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Столова с ниски цени и безплатни напитки;
 • Работно облекло;
 • Възможност за професионално развитие.

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: