Логистичен асистент

Групата КМВ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. Мисията на групата КМВ е да повиши качеството и културата на пиене и да развива своите продукти на известни марки с международна стойност.

През 2017 г. групата КМВ придобива Куадрант Бевъриджис АД, която е официален бутилировач на продукти на Пепси Ко (Пепси , Миринда , 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) в България.
Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим в администрацията във Велико Търново:

ЛОГИСТИЧЕН АСИСТЕНТ

ОТГОВОРНОСТИ:
* Носи цялостна отговорност за качеството на обслужване на клиентите на „Куадрант Бевъриджис” АД,свързано с доставката на стока чрез наемане на транспорт.
* Разработва, предлага и внедрява съвместно с търговския екип методи за подобряване на качеството на обслужване на клиентите, скъсяване на времето за доставка и всички други мерки и мероприятия, насочени към перфектното обслужване на клиентите.
* Отговаря за изготвянето на оптимални маршрути при доставката на стоки
* Отговаря за правилната и ефективна експлоатация, опазване, поддръжка, ремонт и отчетност / пътни листи, тяхната заверка от механик и медицинско лице / на зачислените на АЛЦ моторни превозни средства.
* Заедно с представителите на Customer service centre проследява и е отговорен за наличието на празен амбалаж и дървени палети, пряко отговаря за превозването им от клиента до производството.
* Организира транспорт, както за транспортирането на стоки, така и на рекламни материали и съоръжения.
* Представя дневни, седмични и месечни отчети, според необходимостта на Отдел Логистика и Отдел Финанси.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
* Образование – средно.
* Опит в областта на логистиката.
* Познания в областта на финансите, счетоводството и логистиката.
* Английски език е предимство
* Отлични компютърни умения – Excel, Word, Internet

СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ :
* Да работи с внимание към детайлите.
* Резултатно ориентиран.
* Оперативност и своевременност при изпълнение на задачите.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
* Отговорна и интересна работа в международна компания, която е най-голямата в бранша за Централна и Източна Европа
* Стимулиращо възнаграждение от фиксирана заплата и атрактивен бонус
* Работа в сплотен екип от професионалисти

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и съгласно ЗЗЛД.
Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: