ЛАБОРАНТ

КОИ СМЕ НИЕ:
Куадрант Бевъриджис АД, собственост на чешката група „Mattoni 1873” , е официален производител и разпространител на продуктите на PEPSI Co (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess) , плодовите напитки Prisun и дистрибутор на Lipton International (Студен чай Lipton) в България. От 2021 г. Куадрант Бевъриджис поема пазарното развитие и на изворна вода “RILANA“.

„Mattoni 1873“ присъства на пазара на безалкохолни напитки в 8 държави от Централна и Източна Европа с 11 завода и над 3000 служители.

В момента предлагаме възможност да се присъедините към нашия екип на позицията:

 

ЛАБОРАНТ

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:
*Осъществявате входящ контрол на доставените хранителни суровини, първични и вторични опаковки.
*Извършвате физикохимичен анализ при подготовката на захарните сиропи за производството на напитки и при необходимост предприемате коригиращи действия.
*Контролирате приготвянето на купажните сиропи да бъде в съответствие с изикванията на продуктовите спецификации.
*Контролирате произвежданите напитки и бутилирана вода по физикохимични и органолептични показатели, съгласно изискванията на корпоративните планове за производствен контрал или за съответствие с изискванията на националното законодателство.
*Контролирате технологичните режими при бутилирането на продуктите, както и степента на херметичност при затварянето на опаковките.
*Следите за правилното поставяне на етикети и за коректността и четливостта на кодировка за проследимост на готовите продукти.
*Контролирате правилно провеждане на санитарните профилактики на технологичното оборудване на бутилиращите линии.
*Контролирате ефективността на измиване на опаковките преди бутилирането на напитките и бутилираната вода да бъдат в съответствие с изискванията на плановете за производствен контрол и при необходимост предприема коригиращи действия.
*Контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания на завода.
*Ежедневно води точни  записи в дневниците за контрол на всички параметри.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:
*Образование  – средно специално или висше в областта на хранително-вкусовата или химико-технологичната промишленост.
*Стаж по специалността – повече от 1 година.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
*Отговорна и интересна работа в международна компания;
*Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
*Допълнително здравно осигуряване;
*Столова с ниски цени и безплатни напитки;
*Работно облекло;
*Работа на сменен режим
*Възможност за професионално развитие.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: