Мениджър качество

Групата КМВ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. Мисията на групата КМВ е да повиши качеството и културата на пиене и да развива своите продукти на известни марки с международна стойност.

През 2017 г. групата КМВ придобива Куадрант Бевъриджис АД, която е официален бутилировач на продукти на Пепси Ко (Пепси , Миринда , 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) в България. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим в завода ни във Велико Търново мениджър качество.

 

Отговорности:

 • Поддържа и контролира спазването на въведените вътрешнофирмени стандарти /на компанията – майка/ за качество на продукцията
 • Осъществява входящ контрол върху качеството на всички суровини, материали и опаковки закупувани от дружеството, междинен и краен контрол на готовата продукция и изходящ контрол, като изготвя и подписва нужната документация, съпътстваща продукцията
 • Създава документация по проследяване на производствените процеси, гарантираща необходимия качествен контрол, в различните етапи на производството на изделията
 • Изготвя анализи и отчети, свързани с осигуряването на качеството
 • Подпомага работата в лабораторията, свързана с разработване на нови продукти
 • Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи
 • Предлага предприемане действия за предотвратяване появата на несъответствия по отношение на материали и продукция
 • Познава и стриктно води документацията съгласно ISO 9001:2008 и регламентите на ЕС
 • Осъществява връзките с външни на фирмата субекти по въпроси, свързани със системата за управление на качеството
 • Отговаря за състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше техническо/икономическо образование с ХВУ или релевантно за длъжността
 • Професионален опит като мениджър по качество в предприятие или опит в областта на ХВП и/или подобно– минимум 2-3 год
 • Професионален опит в работа със системи за качество ИСО са предимство
 • Свидетелство за завършен курс по разработване, документиране и внедряване на Системи по управление на качеството
 • Много добри компютърни умения – Excel, Word
 • Добър работен английски език — писмено и говоримо

 

Специфични умения:

 • Умения за планиране;
 • Умения за идентифициране и решаване на проблеми
 • Умения за поставяне на цели и проследяване на изпълнението им
 • Наличие на отлични организаторски способности, висока степен на инициативност и перативност и лоялност към фирмата

 

Нашето предложение:

 • Отговорна и интересна работа в международна компания, която е най-голямата в бранша за Централна и Източна Европа
 • Стимулиращо възнаграждение от фиксирана заплата и атрактивен бонус
 • Работа в сплотен екип от професионалисти

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и съгласно ЗЗЛД.
Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: