Мениджър Поддръжка и оборудване

Групата КМВ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. Мисията на групата КМВ е да повиши качеството и културата на пиене и да развива своите продукти на известни марки с международна стойност.

През 2017 г. групата КМВ придобива Куадрант Бевъриджис АД, която е официален бутилировач на продукти на Пепси Ко (Пепси , Миринда , 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) в България. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим в завода ни във Велико Търново мениджър поддръжка и оборудване.

 

Основни функции и задължения:

 • Ръководи процеса по превантивна поддръжка на оборудването (машини, Парова Централа, компресорно отделение, хладилна инсталация и т.н.);
 • Следи за налични резервни части и тяхното влагане по правилния начин
 • Отговаря за правилната експлоатация на машини, ел.мрежи, оборудване и тяхната правилна експлоатация
 • Подготвя и отговаря за годишния бюджет и консумирането му, съгласно изискванията
 • Осъществява пълен контрол по консумацията на електроенергията, пара, газ и т.н.
 • Участва при приемането на проектите за реконструкция и модернизация на оборудването и при пускането в експлоатация на новодоставени машини и съоръжения
 • Анализира степента на натоварване на машините и съоръженията и прави предложения за по-ефективното им използване.
 • Организира изпитанията и профилактичните прегледи и ремонти по оборудването

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно специално, ТМТ, висше техническо.
 • Наличие на отлични организаторски способности, висока степен на инициативност и енергичност.
 • Стаж по специалността – минимум 2-3 години
 • Трябва да знае изискванията на стандартите към използваните машини и съоръжения, техните възможности и техническата им безопасност.

 

Нашето предложение:

 • Отговорна и интересна работа в международна компания, компанията е най-голямата в бранша за Централна и Източна Европа;
 • Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Столова с ниски цени и безплатни напитки;
 • Работно облекло
 • Възможност за професионално развитие;

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и съгласно ЗЗЛД.
Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: