МЕНИДЖЪР ПОДДРЪЖКА И ОБОРУДВАНЕ

КОИ СМЕ НИЕ:

 

Куадрант Бевъриджис АД, собственост на чешката група „Mattoni 1873, е официален производител и разпространител на продуктите на PEPSI Co (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess) и соковете Prisun, и представител на Lipton International (Студен чай Lipton) в България.

„Mattoni 1873“ присъства на пазара на безалкохолни напитки в 8 държави от Централна и Източна Европа с 11 заводи и над 3000 служители.

Ние продължаваме да растем и търсим да назначим в завода ни във Велико Търново опитен:

 

МЕНИДЖЪР ПОДДРЪЖКА И ОБОРУДВАНЕ 

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 

* Ръководите процеса по превантивна поддръжка на оборудването (машини, парова централа, компресорно отделение, хладилна инсталация и т.н.);
* Следите за налични резервни части и тяхното влагане по правилния начин;
* Отговаряте за правилната експлоатация на машини, ел. мрежи, оборудване и тяхната правилна експлоатация;
* Подготвяте и отговаряте за годишния бюджет и консумирането му, съгласно изискванията на компанията;
* Осъществявате пълен контрол по консумацията на електроенергията, пара, газ и т.н.;
* Участвате при приемането на проектите за реконструкция и модернизация на оборудването и при пускането в експлоатация на новодоставени машини и съоръжения;
* Анализирате степента на натоварване на машините и съоръженията и правите предложения за по-ефективното им използване;
* Организирате изпитанията и профилактичните прегледи и ремонти по оборудването.

 

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 

* Образование – средно специално, ТМТ, висше техническо;
* Наличие на отлични организаторски способности, висока степен на инициативност и енергичност;
* Стаж по специалността – минимум 2-3 години;
* Трябва да знаете изискванията на стандартите към използваните машини и съоръжения, техните възможности и техническата им безопасност.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

* Отговорна и интересна работа в международна компания;
* Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
* Допълнително здравно осигуряване;
* Столова с ниски цени и безплатни напитки;
* Работно облекло;
* Възможност за професионално развитие.

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: