ОПЕРАТОР ТРЕТИРАНА ВОДА

КОИ СМЕ НИЕ:

 

Една от най-бързо развиващите се компании в FMCG сектора в България Куадрант Бевъриджис АД, която е официален представител на продуктите на PEPSI Co (Пепси, Миринда, 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) и Соковете Присан, бе придобита през 2017 г. от „Mattoni 1873“.
„Mattoni 1873“ e най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа.
И през настоящата година ще продължим да растем, като в тази връзка търсим да назначим в завода ни във Велико Търново опитни:

 

ОПЕРАТОР ТРЕТИРАНА ВОДА

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 

* Зареждане на инсталацията за омекотяване на водата с необходимите химикали.
* Поддържане на системата в добро работно състояние.
* Контрол на физкохимичните параметри при обработката на водата и при отклонение спиране на инсталацията.
* Извършване на санитаризация и промивка на филтрите според изискванията на PCI.
* Контрол на физкохимичните параметри на постъпващата необработена вода.
* Осъществяване на обратно промиване на пясъчен и въглен филтър .
* Извършване на санитарна обработка на въгленовия филтър.
* Обслужване на отделение миещи средства.
* Извършване на системно почистване на апаратите и съоръженията съгласно хигиенно-санитарните изисквания и недопускане на замърсяване на работното място.
* Водене на записи по дневници третирана вода за контролирани параметри.
* Водене на записи за проведени санитарни процедури в третирана вода.
* Следене за работата на UV лампа и ежедневно почистване.
* Следене за работата на картридж филтър и отговарност за ежемесечната подмяна на филтриращи тела във филтъра.
* Обслужване на инсталация за подготовка на омекотена вода в Парова централа.Следене на параметрите на водата и регенерация на филтрите. Следене на параметрите на котлова вода и оборотна вода. Информиране на оператор парова за параметри на котлова и оборотна вода

 

СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 

*Познаване на технологията на производството на напитки;
*Работа с ръчни, механични и електромеханични инструменти и преносими измервателни уреди.

 

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 

*Образование – средно
*Професионален опит: минимум 6 месеца

 

АКО ВЕЧЕ СМЕ ВИ ЗАИНТРИГУВАЛИ, НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е:

 

* Отговорна и интересна работа в международна компания, компанията е най-голямата в бранша за Централна и Източна Европа;
* Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
* Допълнително здравно осигуряване;
* Столова с ниски цени и безплатни напитки;
* Работно облекло
* Възможност за професионално развитие;

 

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и съгласно ЗЗЛД.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: