ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

КОИ СМЕ НИЕ:

 

Куадрант Бевъриджис АД, собственост на чешката група „Mattoni 1873” , е официален производител и разпространител на продуктите на PEPSI Co (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess) , плодовите напитки Prisun и дистрибутор на Lipton International (Студен чай Lipton) в България. От 2021 г. Куадрант Бевъриджис поема пазарното развитие и на изворна вода “RILANA“

„Mattoni 1873“ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа.

Ние продължаваме да растем и търсим да назначим в завода ни във Велико Търново опитни:

 

ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 

* Следите за правилния режим на работа на всички машини и съоръжения в завода;
* Осъществявате контрол за правилната експлоатация на оборудването и извършвате превантивна дейност за недопускане на аварии;
* Участвате в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното и технологичното оборудване;
* Анализирате авариите и причините за престой и предлагате мероприятия за премахването им;
* Следите за правилния работен режим на обслужваната машина;
* При отклонение в качествените показатели, спирате производствения процес и сигнализирате „Качествен контрол“ и прекия си ръководител;
* При възникнал техничен или технологичен проблем своевремено уведомявате прекия си ръководител;
* Участвате в ежедневната и седмична профилактика, съгласно изискванията на фирмата;
* Носите отговорност за настъпили вреди от престой поради технически и организационни причини, свързани с работата на механооборудването.

 

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 

*Познавате технологията на производството на напитки;
*Работите с ръчни, механични и електромеханични инструменти и преносими измервателни уреди;
*Притежавате техническо образование – средно или висше;
*Имате повече от година професионален опит на подобна позиция.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

* Отговорна и интересна работа в международна компания;
* Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
* Допълнително здравно осигуряване;
* Столова с ниски цени и безплатни напитки;
* Работно облекло
* Възможност за професионално развитие;

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: