ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

КОИ СМЕ НИЕ:

Куадрант Бевъриджис АД, собственост на чешката група „Mattoni 1873” , е официален производител и разпространител на продуктите на PEPSI Co (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess) , плодовите напитки Prisun и дистрибутор на Lipton International (Студен чай Lipton) в България. От 2021 г. Куадрант Бевъриджис поема пазарното развитие и на изворна вода “RILANA“.

„Mattoni 1873“ присъства на пазара на безалкохолни напитки в 8 държави от Централна и Източна Европа с 11 завода и над 3000 служители.

 

Ние продължаваме да растем и търсим да назначим в завода ни в гр.Велико Търново опитни:

 

ОПЕРАТОРИ Производствена линия 

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:
* Познавате и стриктно изпълнявате правилата и установените процедури за работа с производственото оборудване;

* Следите за правилния режим на работа на производствените линии в завода с цел изпълнение на зададения план на дневна, седмична и месечна база;

* Проследявате качеството на произвежданите продукти на линията съгласно утвърдените стандарти;

* При отклонение в качествените показатели или при възникнал технологичен проблем своевременно уведомявате прекия си ръководител;

* Грижите се за почистването на линията, съгласно процедурите;

* Работа на две смени, съобразно утвърдения график.

 

Вие сте нашият кандидат ако:
* имате завършено средно образование;
* умеете да работите в екип,
* сте дисциплиниран и отговорен,
* имате опит в производствено предприятие, който ще бъде предимство.

 

Нашето предложение към Вас е:
* Конкурентно трудово възнаграждение и бонуси, според личните резултати;
* Предизвикателна работа в динамично производство;
* Допълнителни социални придобивки като допълнително здравно осигуряване, напитки, спонсориран обяд;
– Въвеждащо обучение в работата.

Ако това предложение представлява интерес, моля изпратете CV, в което подробно са описани опита и компетенциите Ви.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и при спазване на законодателството за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: