ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

КОИ СМЕ НИЕ:

 

Една от най-бързо развиващите се компании в FMCG сектора в България за 2019 г. Куадрант Бевъриджис АД, която е официален представител на продуктите на PEPSI Co (Пепси, Миринда, 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) и Соковете Присан, бе придобита през 2017 г. от Групата „Карловски Минерални Води“ („Mattoni 1873“).
„Mattoni 1873“ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. И през настоящата година ще продължим да растем, като в тази връзка търсим да назначим в завода ни във Велико Търново опитни:

 

ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 

* Следите за правилния режим на работа на всички машини и съоръжения в завода;
* Осъществявате контрол за правилната експлоатация на оборудването и извършвате превантивна дейност за недопускане на аварии;
* Участвате в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното и технологичното оборудване;
* Анализирате авариите и причините за престой и предлагате мероприятия за премахването им;
* Следите за правилния работен режим на обслужваната машина;
* При отклонение в качествените показатели, спирате производствения процес и сигнализирате „Качествен контрол“ и прекия си ръководител;
* При възникнал техничен или технологичен проблем своевремено уведомявате прекия си ръководител;
* Участвате в ежедневната и седмична профилактика, съгласно изискванията на фирмата;
* Носите отговорност за настъпили вреди от престой поради технически и организационни причини, свързани с работата на механооборудването.

 

СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 

*Да познавате технологията на производството на напитки;
*Да работите с ръчни, механични и електромеханични инструменти и преносими измервателни уреди.

 

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 

*Образование – средно или висше техническо.
*Професионален опит: над 1 година стаж на подобна позиция.

 

АКО ВЕЧЕ СМЕ ВИ ЗАИНТРИГУВАЛИ, НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е:

 

* Отговорна и интересна работа в международна компания;
* Мотивиращо основно възнаграждение, както и бонусна схема обвързана с постигнатите резултати;
* Допълнително здравно осигуряване;
* Столова с ниски цени и безплатни напитки;
* Работно облекло
* Възможност за професионално развитие.

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Прикачи своето CV
Кандидатствай: