Супервайзор Производство

Групата КМВ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. Мисията на групата КМВ е да повиши качеството и културата на пиене и да развива своите продукти на известни марки с международна стойност.

През 2017 г. групата КМВ придобива Куадрант Бевъриджис АД, която е официален бутилировач на продукти на Пепси Ко (Пепси , Миринда , 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) в България. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим в завода ни във Велико Търново супервайзор производство.

 

Отговорности:

 • Организира производството на безалкохолните напитки по асортимент, качество и опаковки
 • Организира разпределението на хора, по смени и машини
 • Организира обучения на персонала, свързани с производствените процеси
 • Осигурява нормална работа на поточните линии и правилния технологичен процес
 • Отговаря и съдейства за своевременното отстраняване на възникнали аварии и не допуска нерегламентирани престои
 • Контролира и отговаря за хигиената на работните места, спазване установения режим за труд и почивка и качеството на произвежданите напитки
 • Анализира натоварването на производствените мощности и прави предложения за най-ефективното им използване
 • Подготвя всички необходими справки, свързани с ефикасност на линии, производителност и т.н.
 • Води ежедневен отчет на произведената продукция и разхода на суровини и материали, вложени в производството, съгласно изискванията на разходните норми
 • Организира и контролира редовното и качествено извършване на профилактиките на бутилиращите линии и следи за спазване на реда при провеждането им
 • Отговаря за качеството на произведената готова продукция, сроковете на изпълнение
 • Отговаря за правилното използване на оборудването

 

Изисквания:

 • Образование- Висше, релевантно за позицията
 • Професионален опит: над две години трудов стаж по специалността

 

Допълнителни изисквания:

 • Наличие на отлични организаторски способности, висока степен на инициативност и енергичност
 • Работа с компютър
 • Владеене на английски език на работно ниво

 

Нашето предложение:

 • Възможност за развитие в наложена компания
 • Стимулиращо възнаграждение от фиксирана заплата и атрактивен бонус
 • Работа в сплотен екип от професионалисти
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Осигурен обяд и напитки по време на работа.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и съгласно ЗЗЛД.
Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: