ЗОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ ЗА гр.СОФИЯ

Групата КМВ е най-големият производител на минерални и изворни води в Централна Европа. Мисията на групата КМВ е да повиши качеството и културата на пиене и да развива своите продукти на известни марки с международна стойност.

През 2017 г. групата КМВ придобива Куадрант Бевъриджис АД, която е официален бутилировач на продукти на Пепси Ко (Пепси , Миринда , 7ъп, Евървес), Липтън Интернешенъл (Студен чай Липтън) в България
Във връзка с разширяване на дейността ни на пазара търсим да назначим:

 

ЗОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ за гр.СОФИЯ

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
*Прогнозира обема продажби за поверената му зона
*Договаря цели за обеми с дистрибуторите и следи за изпълнението на количествените и качествените цели и приоритети на дистрибуторите в зоната.
*Подготвя договори и споразумения с дистрибуторите и клиентите на територията на зоната си.
*Предлага на прекия си ръководител специфични дейности за района, за да подобри продажбите.
*Развива и управява продажбите на обектите в зоната като постига поставените му от ръководството на отдел Продажби дистрибуционни цели.
*Представя на търговските представители (ТП) стандартите на компанията за отлично представяне в обектите, посредством съвместни посещения на пазара, напътствия и обучения.
*Регулярно провежда персонални и общи срещи със своите подчинени с оглед разпределяне на общите и индивидуални цели и задачи въз основа на търговската политика на компанията. Проследява резултатите на екипа и дава обратна връзка на всеки търговски представител за изпълнението на поставените цели, като при нужда разработват план за постигането им.
*Гарантира навременно, пълно и качествено изпълнение (съгласно инструкциите) на национални, регионални и териториално-специфични активации, в съответствие с календара за промоции, стратегията на компанията и регионалния план за действие.
*Оценява ефективността на активностите в района си.
*Гарантира своевременното поставяне на съоръженията на компанията в съответствие с целите на търговския екип и стандартите на компанията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
*Висше образование;
*Опит при изграждане и управление на екип от търговци;
*Познания в областта на модерното управление на продажбите и техниките за обучение;
*Познания за търговията с бързооборотни стоки/безалкохолни напитки, както и за търговията чрез различни търговски канали;
*Умения за преговори
*Шофьорска книжка;
*Отлични компютърни умения
*Владеене на Английски език е предимство

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
* Отговорна и интересна работа в международна компания, която е най-голямата в бранша за Централна и Източна Европа
* Мотивиращо основно възнаграждение, както и атрактивна бонусна схема, обвързана с постигнатите резултати
*Служебен автомобил, телефон и таблет
* Възможност за професионално развитие
* Социален пакет.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата професионална автобиография. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и съгласно ЗЗЛД.

Прикачи своето CV
Кандидатствай: