Асистент на финансовия директор

„Куадрант Бевъриджис” е официалният бутилировач на продуктите на PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7UP, Evervess, Gatorade) за България. В портфолиото ни влизат още PRISUN, LiptonIceTea, енергийната напитка Rockstar, трапезната бутилирана вода Bellissima. Компанията е сред лидерите на пазара на негазираните напитки в България. Във връзка с разширяване на дейността ни на пазара търсим да назначим

 

Асистент на финансовия директор

Основни дейности и отговорности:

 

Приема, съхранява и предава парични средства.

Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.

Води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация.

Проверява фактическата наличност на паричните суми с касовия остатък, ежедневно приключва касовата отчетност.

Предава и получава оформени документи, парични средства в обслужващите финансови институции.

Подава информацията за паричните средства на оторизираните лица;

Ежедневно поддържа Collection файл и поддържа контакти с доставчиците;

Ежемесечно поддържа обобщен файл с направените плащания през месеца;

Издава кредитни известия за дисплей, дистрибутори,  отстъпки, инвестиции, корекции и др;

Контакт с всички наши доставчици и комуникация на нашите задължения към тях

Изготвяне на годишни бюджети по отдели и следене на тяхното изпълнение през годината

Работи с Външни и Вътрешни одитори на двете дружества

Изготвя различни справки.


Изисквания:


Висше икономическо /бакалавър/,
Минимум 1 година стаж в счетоводен отдел. Опит в компания за бързооборотни стоки ще се счита за предимство.
Познания в областта на данъчното и счетоводно законодателство, съхраняването и оформянето на счетоводните документи.
Добри познания по Английски език
Компютърна грамотност – MS Office, Internet
Опит в отношения с доставчици и клиенти

Способност за работа под напрежение

Отлични комуникативни и презентационни умения.

Нашето предложение:


Възможност за кариерно развитие и усъвършенстване на уменията в наложена компания;
Много добро възнаграждение;
Работа в сплотен екип от професионалисти.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Top