ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН зона Югоизток

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН за зона Югоизток

Пряко подчинен на Мениджър Продажби, Вие отговаряте за развитието на продажбите и представянето на продуктите на поверената Ви територия. 


НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
• Минимум 2 г. опит в областта на продажбите на бързооборотни стоки 
• Отлични комуникативни умения и умения за убеждаване
• Умения за вземане на бързи решения и ентусиазъм за постигане на резултати
• Позитивно отношение

За да кандидатсвате, моля, изпратете Автобиография и актуална снимка. Само кандидати, които отговарят нa изискванията в тази обява ще бъдат поканенеи на интервю.

Top