Околна среда

Ние в Куадрант инвестираме в опазването на околната среда чрез разумно използване на суровините и енергията.

 

Компанията:

 

- Взема участие в кампанията на Вtv – Да изчистим България за един ден

 

- Изгражда система за разделно събиране на отпадъците във всички центрове за производство и разпространение

 

- Газифицира фабриката си - март 2012

 

- Горещо пълнене на PET бутилки

 

- Намаляване времето за CIP почистващи процедури и дезинфекция

 

- Има пречиствателни станции във всеки един от центровете за производство

 

- Намаляване теглото на всички бутилки

 

- Има система за разделно събиране на отпадъците в Централен офис

 

- Създава програма за намаляване използването на хартия на принтера и вторичната и употреба

 

- Организира образователни групи и събития с цел популяризиране на зелените инициативи сред младите хора

 

...и много други. Ние от Quadrant Beverages създаваме емоции на потребителите си с всяка една глътка от продукти ни. Опитваме се да правим деня на хората по-радостен с нашите продукти, но също така и с нашата социално отговорна грижа. 

 

Top