Етичен кодекс

Ние в Куадрант:

 

 

- Приветстваме и обхващаме силните страни на нашите различия

 

- Предоставяме равен достъп до възможности и информация

 

- Взаимно се третираме с уважение и достойнство

 

- Насърчаваме една атмосфера за грижа, открити комуникации и откровеност

Top