Политика за поверителност и бисквитки на Куадрант Бевъриджис АД

1. Увод и общи положения
Куадрант Бевъриджис АД(„ние“, „нас“, „нашият“ и т.н.), се задължава, от свое име да пази Вашите личниданни, когато използвате нашата интернет страница,участвате в нашите промоции, или когато ни задавате въпроси.

Тази Политика за поверителност и бисквитките се отнася до обработването от нас на всякаквикатегории лични данни, които събираме от Вас, в качеството на администратор на лични данни, посредством:

 • всяка интернет страница на Куадрант Бевъриджис АД или друг уеб сайт,в който има линк към тази Политика за поверителност и бисквитки;
 • социални медии, SMS услуги или официалното съдържание на Куадрант Бевъриджис АД в други интернет страници или приложения;
 • нашата телефонна линия за клиенти;
 • всеки e-mail адрес или официален SMS номер на Куадрант Бевъриджис АД;
 • нашия пощенски адрес за клиенти.


За да оптимизираме предоставянето на нашите услуги за Вас и за да улесним някои наши маркетинг усилия, ние събираме известна информация за Вас.

Тази Политика за поверителност и бисквитки урежда:
 • какви данни може да събира Куадрант Бевъриджис АД за Вас;
 • начина, по който Куадрант Бевъриджис АД ще използва данните, които събира за Вас;
 • кога може Куадрант Бевъриджис АД да използва Вашите данни, за да се свърже с Вас;
 • в какви случаи Куадрант Бевъриджис АД може да разкрие на друг Вашите данни;
 • възможностите, които имате, относно личната информация, която ни изпращате;
 • използването на бисквитки в интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД.

Ние използваме информацията, която ни изпращате или която събираме от Вас,в съответствие с всички действащи закони (включително законодателството за защита на личнитеданни, като напр.Общиярегламент на ЕС за защита на личните данни).

Интернет страницата Куадрант Бевъриджис АД може да съдържа връзки към интернет страници, притежавани и управлявани от трети лица. Тези интернет страници имат своите политики за поверителност и също е възможно да използват бисквитки. Ние препоръчваме да прегледате тези политики, доколкото в тях е уредено обработването на Ваши лични данни и използването на бисквитки, когато посещавате тези интернет страници. Ние не поемаме никаква отговорност по отношение на тези интернет страници на трети лица и използването им от Вас ена Ваш собствен риск.
2. Кои сме ние?
Един от водещите производители и дистрибутори на безалкохолни напитки в България, Куадрант Бевъриджис АД е официален бутилиращ производител на продуктите на PepsiCo в България (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess), плодови напитки Fruttimo и официален дистрибутор на Pepsi-Lipton International (Студен чай Lipton) и енергийната напитка Rockstar.

Куадрант Бевъриджис АД е част от дружеството за безалкохолни напитки Karlovarské minerální vody a.s (KMV), който е най-големият производител и търговец на минерални и изворни води в Централна Европа. Основана още през 1873 г., компанията има богата история, реномирани марки и в момента в дружеството работят над 1200 души.
3. Каква информация ще събира Куадрант Бевъриджис АД за мен?
Когато участвате, посещавате или се регистрирате в/за всякакви услуги, дейности или онлайн съдържание на Куадрант Бевъриджис АД (включително в социалните медии и SMS приложенията), като инфо бюлетини, промоции, live chat-ове, форуми за съобщения, онлайн или мобилни съобщения или гласувания, е възможно да получим Ваши лични данни. Тя може да включва име, e-mail, пощенски адрес, номер на стационарен телефон или GSM, пол или датата Ви на раждане, както и информацията, събирана за използването от Вас на услугите на Куадрант Бевъриджис АД, като това, което сте прочели, разгледали или направили на нашите интернет страници, приложения или когато използвате други наши услуги.

Моля, имайте предвид, че ако решите да ни изпратите допълнителни лични данни илиспециална(чувствителна)информация (напр. ако говорите с екипа ни за услуги за клиенти за всякакви изисквания за хранене или здравословен проблем, който може да имате)., ние ще Ви изпратим допълнителна информация за начина, по който ще използваме тези данни.

Някои от нашите услуги могат да Ви предоставят възможност да се свържете чрез външна услуга, като Facebook, Twitter и Instagram. Ако изберете да се свържете по този начин, ще Ви бъде представено диалогово поле, чрез което ще имате възможност да разрешите на Куадрант Бевъриджис АД да получи достъп до Вашата лични данни (напр. имена, дата на раждане, e-mail и всякаква друга информация, която сте направили публично достъпна на сайта на съответното трето лице).

Ние събираме и информация за начина, по който Вие използвате мобилните приложения, интернет страницатаили друго онлайн съдържание на Куадрант Бевъриджис АД, и относно устройството/устройствата, кое(и)то ползвате за достъп до услугите, както и уникалните онлайн идентификатори, като IP адресите, представляващи числа, които могат да идентифицират уникално даден компютър или друго мрежово устройство в интернет. За повече информация, виж раздел 13 от тази политика за използване от страна на Куадрант Бевъриджис АД на бисквитките и на подобни технологии.
4. Как Куадрант Бевъриджис АД ще използва информацията, която събира за мен?
Куадрант Бевъриджис АД ще използва Вашите лични данни за редица цели, включително:
 • предоставянето на наши услуги, дейности или онлайн съдържание, или съобщаването на информация за тях (напр. информация за бъдещи промоции или представяния на нови продукти), както и за да отговори на Вашите искания и въпроси;
 • управляването на услуги, което означава, че Куадрант Бевъриджис АД може да се свърже с Вас поради причини, свързани с услуга, дейност или онлайн съдържание, за което сте се абонирали (напр. да Ви изпратим съобщения във връзка с управлението на някоя промоция, в която сте участвали или да Ви уведомим, че дадена услуга, дейност или онлайн съдържание е преустановено за поддръжка или за актуализиране на нашата Политика за поверителност и бисквитки);
 • персонализиране на съдържанието, което виждате на нашите сайтове и приложения, и на рекламата, която виждате на сайтовете, нашите приложения или други сайтове и услуги;
 • сътрудничество с трети лица, за да могат техните сайтове да Ви представят подходящаза Вас реклама, както е предвидено в раздели 6 и 13;
 • свързване с Вас във връзка с всякаква кореспонденцияили информация, която сте ни изпратили;
 • използване на IP адреси и на идентификатори на устройствата, за да определим локацията на потребителите, блокираме зловредно използване, установим броя посещения от различни трети лица, персонализираме съдържанието на страниците, на приложенията ни или на други услуги въз основа на поведението при сърфиране, и за да установим от коя държава използвате услугите;
 • анализ и изследване, така че да можем да подобряваме услугите, предлагани от Куадрант Бевъриджис АД;
  Когато Куадрант Бевъриджис АД възнамерява да използва Вашите лични данни за други цели, ние ще Ви уведомим и/или ще поискаме Вашето съгласие, както предвижда законът.


 • КуадрантБевъриджис АД събира и използва личните Ви данни за описаните по-горе цели, тъй като имаме законен бизнес интерес, пред който Вашите интереси интереси, права и свободинямат преимущество. Вие не сте задължени да ни изпращате никоя от категориитеинформация, описана по-горе, но ако изберете да не правите това, е възможно да не можете да получавате никоя от услугите, описани по-горе, да нямате достъп до определена част от нашата интернет страница, да не можете да участватев нашите промоции или да получите от нас информацията, която сте поискали.
5. Кога Куадрант Бевъриджис АД ще се свързва с мен?
Куадрант Бевъриджис АД може да се свърже с Вас:
 • във връзка с всяка кореспонденция, която получаваме от Вас,коментар или жалба относно продуктите или услугите на Куадрант Бевъриджис АД;
 • във връзка с всяко предложение или въпрос, които сте направили на Куадрант Бевъриджис АД, напр. на страниците нив социалните мрежи, с текст, гласово съобщение или по друг начин;
 • за да Ви информираме за всякакви основни промени в политиките и практиките на Куадрант Бевъриджис АД; и
 • за маркетингови цели, при условие, че изразите съгласието си, както е предвидено в раздел 6.


Нашата интернет страница, която посещавате, ще Ви предостави подробна информация за начина, по който Куадрант Бевъриджис АД може дасе свърже с Вас във връзка с услуги, дейности или специфично онлайн съдържание.
6. Ще бъда ли търсен за маркетингови цели?
Куадрант Бевъриджис АД ще Ви изпраща e-mail-и, маркетинг съобщения или ще се свързва с Вас за маркетингови цели, при условие, че Вие сте се съгласили с това. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като кликнете върху или изберете опцията „отписване” в маркетинговото съобщение, или като се свържете с нас чрез даннитеза контакт от раздел 15 по-долу.
7. Куадрант Бевъриджис АД ще съобщава ли на друг личнитеми данни?
Възможно е Куадрант Бевъриджис АД да предава или разкрива Вашите личниданни на трети лица за всяка от целите, изброени по-горе. Третите лица, на които ние може да предоставим или разкрием вашите лични данни, включватдържавниоргани и лица, обработващи данни от наше име във връзка с определени услуги, като например, но не само, доставчици на онлайн хостинг услуги, доставчици на платежни услуги, доставчици на услуги във връзка с взаимоотношенията с клиенти, маркетингови партньори, медийни партньори и доставчици на анализи на уеб страницата ни.

Когато разкрием Вашите лични данни на трети лица – доставчици на услуги, които обработват лични данниот наше име, се уверяваме, че подобни лицаобработват личните данни само в съответствие с нашите инструкции и не ги оправомощавамеда използват или разкриват личниданни, освен ако е необходимо за целите на съответните услуги име или да спазят изискванията на приложимото законодателство.

Куадрант Бевъриджис АД може също да разкрива Вашата лични данни на трети лица:
 • когато това е предвидено в закон или друг нормативен акт,
 • с цел или във връзка с каквито и да е било правни или други законови процедури, за определяне, изпълнение или защита на законнитени права,
 • направоприлагащи органи,при наличие наофициално искане за разкриване на личните данни,
 • когато счетем, че разкриването е необходимо, за да се предотврати финансовата вреда или загуба или във връзка с евентуалноили действително разследване на престъпление, или
 • ако продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи (включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне, или при нейното прекратяване).
8. Международни трансфери на лични данни
Поради глобалния характер на нашите дейности, може да предаваме Вашите личниданнив други държави, чиито закони за защита на данните може да не осигуряват същото ниво на защита, както в ЕС.

Когато прехвърля личниданни извън пределите на Европейския съюз/ЕИП, Куадрант Бевъриджис АД ги предава само до:
 • държава, по отношение на която Европейската комисия счита, че има адекватнониво на защита на данните; или
 • компания, сертифицирана порамката за обмен на данни „Щит за неприкосновеността на личните данни между ЕС и САЩ“, въз основа на което спазва определени стандарти за защита на данните, свързани с категорията на прехвърляните лични данни информация; или
 • когато сме предвидили подходящигаранции при предаване на данни, като например стандартните договорни клаузи, одобрени отЕвропейската Комисия, за да гарантираме, че личнитеВи данни са подходящо защитени. Можете да получите информация за съответните гаранции за трансфер на данни, които сме приложили, като се свържете с нас, както е предвидено в раздел 15 (Връзка с Куадрант Бевъриджис АД по отношение на тази Политика за Поверителност и бисквитки / Жалби) по-долу.
 • Ако не бъде изпълнен нито един от тези критерии, Куадрант Бевъриджис АД може все пак да прехвърля Ваши лични данни извън ЕС/ЕИП без Вашето изрично съгласие,ако предаването или разкриването отговаря на особени случаи, предвидени в законодателството за защита на личните данни, като например, акопредаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Достъпът до Вашителични данни се ограничава само до лица, за които товае необходимо с оглед целите, описани в тази Политика за Поверителност.
 • Можете да получите повече информация относно всеки механизъм за прехвърляне, съгласно който лична данни се прехвърлят извън ЕС/ЕИПкато се свържете с нас чрез данните за контакт в раздел 15.
9. Обидноили неподходящо съдържание на интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД
Ако Вие публикувате обидно, неподходящо или недопустимо съдържание или гоизпратите към интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД,както и ако предприемете всякакъв вид другоувреждащо поведение по отношение на която и да е услуга или продукт на Куадрант Бевъриджис АД, ние може да използвамеВашите лични данни, за да спремтова поведениеи/или да информирамесъответните публични органи за Вашето поведение.
10. Какво се случва, ако съм под 14 години?
Ако сте на възраст под 14 години, моля,да ни изпращате Ваши лични данни, само с предварителното съгласие на Вашия родител/настойник.
11. Колко време Куадрант Бевъриджис АД ще съхранява информация за мен?
Ние ще съхраняваме информация за Вас в нашите системине по-дълго от необходимотоза постигане на целите, за които я обработваме, освен ако закон не изисква или не разрешава по-дълъг период на съхранение.

Ако Вие изпращате личните си данни за участие в промоция, ние ще гисъхранявамесамо толкова, колкото е необходимо за управлението на тази промоция. Ако се абонирате за нашите инфо бюлетини /нашите маркетинг съобщения по e-mail, ще пазим личните Ви данни до момента, в който поискате теда бъдатзаличени (ако се отпишете, ние може да запазим част от личните Ви данни, за да се уверим, че няма да бъдете потърсен отново).

За повече информация относнозаличаването на личните Ви данни, съхранявани от Куадрант Бевъриджис АД, вижте раздел 12 по-долу.
12. Какви права имам по отношение на личните ми данни, които Куадрант Бевъриджис АД обработва?
Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате правото да поискате достъп доличните данни, които Куадрант Бевъриджис АД обработва (включително да получите копие от тях), кактои коригиране на неточностите. Ние ще положим разумни усилия, за да удовлетворим Вашите искания. Моля, изпратете исканията и въпросите си за този или друг аспект,свързан с тази Политика за поверителност и бисквитки към данните за контакт от раздел 15.

Имате право да поискате и изтриване (право да бъдете забравен), ограничаване на обработването или получаване в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, Вашите лични данни, които ние обработваме. Имате право навъзражение, когато с оглед конкретната Ви ситуация считате, че следва да преустановим обработването на личните Ви данни. В тези случаи ние ще сме задължени да го прекратим, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При всички случаи ще уважим Ваше възражение срещу обработването на личните Ви данни за маркетингови цели.

Ако искате да обсъдите или да упражните някое от тези права, моля, използвайтеданните за контакт от раздел 15. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими.

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане.

Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.
13. Бисквитки
a. Какво е бисквитка?
Бисквитките са текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, за да събират информация за достъпа до интернет и поведението на посетителите. Тези данни се използват, за да се получи информация за използването от посетителите на интернет страницата и да се съставят статистически доклади за онлайн дейността. За повече информация, посетете https://www.aboutcookies.org/ . Можете да настроите браузъраси да не приема бисквитки, катопосочената интернет страница ще Ви даде информация как да направите това. Но, ако го направите, в някои случаи е възможно да не може да се възползвате от определени функции на нашата интернет страница. По време на всяко посещение на интернет страницата на КуадрантБевъриджис АД, страниците, които разглеждате, заедно с бисквитка, се изтеглят на Вашето устройство. Много интернет страници правят това, тъй като бисквитките позволяват на администраторитена интернет страницата да подобрят предлаганите услуги, като разберат дали устройството (и вероятно неговия потребител) е посещавало преди интернет страницата. Това се прави при повторно посещение, като се провери забисквитката, съхранена от последното посещение. Ако Вие не откажете приемането на бисквитки от браузъра Ви, ще приемем, че се съгласявате да получавате всички бисквитки от интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД. Въпреки това, можете да променяте във всеки моментВашите настройки относно бисквитките.
b. Как Куадрант Бевъриджис АД използва бисквитките?
Информацията, получена от бисквитките ни помага да разберем предпочитанията на нашите потребители и даулесним използванетоим на нашия сайт. Куадрант Бевъриджис АД използва този тип информация, за подобряването на услугите и комуникацията, която предлага на потребителите си, и зада разбере какви интернет страници са посещавали, за да отговори по-добре на техните интереси.
c. Бисквитки на трети лицана интернет страниците на Куадрант Бевъриджис АД
Моля имайте предвид, че по време на посещението Вина интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД е възможно да има някои бисквитки, които нямат връзка с нас.

Понякога вграждаме съдържание от социалните медии и други трети лица на нашите интернет страници. Те могат да включват Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram и бутоните „купи” от Adimo. В резултат на това, когато посещавате страница, която съдържа подобно съдържание, могат да бъдат използванибисквитки от тези интернет страници и тези бисквитки на трети лица могат да следят за използването от Вас на интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД. Куадрант Бевъриджис АД не контролира разпространението на тези бисквитки и Вие можете да проверявате съответните интернет страници на третителица за повече информация.

Когато Куадрант Бевъриджис АД вгражда съдържание от социалните мрежи и други външни интернет страници, някои от тях може да използват Google Analytics, за да събират данни за поведението на потребителя за собствени цели. Куадрант Бевъриджис АД не ги контролира. За повече информация, вижте интернет страницата на Google „Как Google използва данните тогава, когато използвате страниците или приложенията на нашите партньори”.
d. Инструменти за споделяне на Куадрант Бевъриджис АД
Възможно е също да видите вградени бутоните „share”(сподели) на интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД; те дават на потребителите възможност да споделят лесно съдържанието с приятелите си посредством популярните социални мрежи. Когато кликнете върху някои от тези бутони, една бисквитка може да се настрои от услугата, която сте избрали, за да споделите съдържанието. Куадрант Бевъриджис АД не контролира разпространението на тези бисквитки.
e. Бисквитки, използвани от Куадрант Бевъриджис АД
Списъкът по-долу съдържа някои от бисквитките, които използваме и защо:
Име на бисквитката: qtrans_front_language
Цел: Бисквитки спомагащи запомнянето на езиковата версия на сайта предпочитана от потребителя.
Име на бисквитката: wordpress_test_cookie
Цел: Сесийна бисквитка. WordPress я създава при достъп на страница login. Използва се за проверка на разрешени бисквитки.
Име на бисквитки: PHPSESSID, wordpress_logged_in_, wordpress_sec_
Strictly Necessary Cookies. Сесийни бисквитки, които помагат да запазим логнатите потребители. Срок на изтичане - 1 час.
f. Употребата на бисквитки
Ние можем да използваме данни от бисквитките, за да Ви бъдат показаниподходящи за Вас рекламинасайтове на трети лица(напр. Facebook, Google, Instagram, Snapchat и Twitter). Това може да включва показването на рекламно съобщение за Вас, когато знаем, че сте посетили дадена страница на Куадрант Бевъриджис АД по-рано. Ако не искате да получавате рекламните съобщения, някои външни интернет страници Ви позволяват да поискате в бъдеще да не виждате повече съобщения с рекламни цели, специфични за тази страница. Ако искате да спрете всички услуги, персонализирани от Куадрант Бевъриджис АД, включително и рекламните съобщения от външни страници, можете да влезете в настройките на Вашия браузър и да деактивирате персонализирането от там.
g. Друга информация, събирана от Вашия браузър
Вашият браузър може да изпраща на Куадрант Бевъриджис АД информация за Вашето устройство, като IP/MAC адрес и детайли за начина, по който използвате тази търсачка. Ние използваме информацията, предоставена от браузъра Ви или чрез линка, върху който сте кликнали, за да разберем коя е интернет страницата, която Ви енасочила към интернет страницата на Куадрант Бевъриджис АД и това може да се запомни от бисквитките.

Ако имате всякакви опасения относно начина, по който използваме бисквитките или по отношение на Вашите настройки, тогава Ви молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт от раздел 15.
14. Промени в Политиката за поверителност и бисквитки на Куадрант Бевъриджис АД
Тази Политика за поверителност и бисквитките може да бъде актуализиранапериодично, затова Ви препоръчваме да япреглеждате,когато посещавате сайта ни или изпращате лични даннидоКуадрант Бевъриджис АД. Най-новата версия ще бъде показана на тази страница.
15. Връзка с Куадрант Бевъриджис АД относно тази Политика за поверителност и бисквитките/Жалби
Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност и бисквитките, моля, свържете се с нас на адрес Куадрант Бевъриджис АД 1151 Лозен, ул. Лозен 6 070010777 или ни пишете на имейл callpepsi@pepsiint.bg Ако не сте доволни от обработването на Вашите лични данни, имате правото да подадете жалба към надзорен орган по защитата на данните. Открийте данни за съответния надзорен орган във Вашата държава на: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm За България надзорният орган е Комисия за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).