Назначаване на родителски термин за създаване на йерархия. Терминът Jazz, например, ще бъде родител на Bebop и Big Band.Назначаване на родителски термин за създаване на йерархия. Терминът Jazz, например, ще бъде родител на Bebop и Big Band.