Позиция на Куадрант Бевъриджис
02 август 2023

„Куадрант Бевъриджис“ АД – като официална бутилираща компания на продуктите на PepsiCo за България и организатор на кампанията „Предизвикателството на Pepsi” заявява ясна позиция против насилието. Като социално отговорна компания ние по никакъв начин не подкрепяме и сме против действия, които водят до увреждане на човешкото достойнство и физическо здраве. Ние по никакъв начин няма да толерираме подобно отношение в обществото или даването на трибуна на такъв тип поведение.

На база гореизложеното ви уверяваме, че сме предприели необходимите последващи мерки, свързани с преустановяване на колаборацията ни с г-н Йонислав Йотов (ТОТО).

Екипът на „Куадрант Бевъриджис“ АД