RILANA “ИЗВОРНА ВОДА ОТ РИЛА ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО“. Изворна вода RILANA е с ниска обща минерализация, под 94 mg/l, и със съдържание на Na само 4.1 mg/l, което я прави подходяща за всекидневна употреба от деца и възрастни, както и за приготвяне на храни за кърмачета. Водородният показател в Rilana е 6.8, близък до неутралния, за по-добра функция на организма.
Rilana Premium
Rilana Standard